Bijen houden

Imkervereniging Westland organiseert een cursus bijen houden voor dummies. 16 cursisten leren hoe ze kasten moeten bouwen om uiteindelijk bijen te houden. Tiswat is bij de speciale ‘koninginneavond’. Info: http://delft.bijenhouders.nl/

Weissenseifer-Hangekorb

Volgens R. Stoelinga is dit een mooi alternatief voor een bijenstal op onze tuin. Een Weissenseifer Hangekorb. Een bijenstal neemt nogal wat ruimte in en dit kunstwerk is een stuk makkelijker te plaatsen. Op internet circuleren tal van bouwtekeningen en beschrijvingen hiervan.

Hier een wat duidelijkere foto van de constructie.

Rijzend tomatenplantje

Als je vergeet om je plantjes water te geven staan ze op zeker moment op half zeven. Als je ze dan water geeft kun je ze bijna zien groeien. Bijna. Maar met een ‘time lapse’ opname kun je het echt zien gebeuren. In 531 frames zie je het plantje, in 17 seconden, herrijzen.

 

Lavas verwerken en bewaren

De ‘Toffe tip van Bo‘ ging over het oogsten, verwerken en bewaren van lavas (maggiplant). In dit filmpje kun je zien hoe je de gedroogde lavas verwerkt tot een bruikbaar kruid dat je een heel jaar lang kunt bewaren en gebruiken.

Stilleven met broccoli

Deze prachtige broccoli heb ik, na hem te hebben geoogst, meteen geschilderd. Ik heb mijn zakmes er naast gelegd om het formaat aan te geven. Als je zoiets zit te schilderen krijg je nog meer bewondering voor de natuur en deze prachtige groentesoort. Het zit zo mooi in elkaar.

Honing en bijenwas

In dit filmpje kun je zien hoe je bijenhoning en bijenwas kunt oogsten uit een bijenkast. Als we bijen gaan houden, op de tuin, is dit een bijkomstig voordeel bovenop het voordeel dat je de bijen helpt te overleven en het voordeel van een optimale bestuiving van onze gewassen. Overkroeten-honing. Het zou zomaar kunnen.

Update voor graanveld

Op 20 Mei ben ik even naar ons graanveldje gaan kijken met een camera. Om aan iedereen te laten zien hoe ons graan groeit. Het is dan bijna 2 maanden geleden dat we ons veldje hebben ingezaaid. Het graan groeit. Maar op de ene helft van de tuin staat het beduidend hoger dan op de andere helft. Hoe dat komt weten we niet. Misschien trekt het nog bij. Het onkruid lijkt redelijk goed te verstikken in het graangewas.

Bijen in nood

Het gaat al jaren slecht met de bijen. Wereldwijd. Maar vooral in Nederland schijnt het probleem groter te zijn dan in andere delen van de wereld. Tijd dus om daar eens aandacht aan te schenken. Overigens is 2012 uitgeroepen tot het jaar van de bij. En dat zal heus geen toeval zijn.

Jos Gubbels, de voorzitter van volkstuincomplex Plaswijk, in Breda, vroeg daar, tijdens een vergadering van het Hoofdbestuur van de Bredase Amateur Tuinder (BAT), aandacht voor. Door Jos kwamen wij op het idee om na te denken over het houden van bijen op de tuinen van Overkroeten.

In dit eerste filmpje over dit onderwerp zie je hoe we een start maken met het plan om bijen te gaan houden op de tuin. Het idee is geboren. Nu gaan we kijken of er een plek voor zo’n bijenkot te vinden is op onze tuin en moeten we onze medetuinders gaan polsen over dit idee.

Moord op de honingbij

Gevoelig onderwerp op politieke agenda:

Van alle Europese landen heeft Nederland de grootste bijensterfte. Natuurbeheerders maken zich grote zorgen over de gevolgen die dit heeft voor onze voedselketen. Wetenschappers en imkers uit de hele wereld zien landbouwgif als de belangrijkste oorzaak van de sterfte. De producenten van dit middel ontkennen ieder causaal verband. In Nederland ziet de belangrijkste adviseur van de overheid op dit gebied, Wageningen Universiteit en Research-centre (WUR), de pesticiden ook niet als grootste probleem van de bijensterfte. Vanwege de grote economische belangen is een verband tussen de dood van de bijen en het gebruik van het landbouwgif een gevoelig onderwerp op de Haagse politieke agenda.

Bedreiging voor de voedselvoorziening:

De massale bijensterfte is een grote bedreiging voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij. De sterfte-explosie loopt gelijk met de invoering van een nieuw type insecticide, imidacloprid, dat in de jaren negentig op de markt kwam. Het middel werkt continu, omdat het preventief op de zaden is aangebracht waardoor de hele plant giftig wordt. Bijen die in aanraking komen met de pollen en het stuifmeel, nemen het gif mee naar de bijenkorf. De bijen worden dan ziek en gaan dood.

Verboden in Frankrijk:

Wereldwijd zijn publicaties verschenen waarin het verband tussen pesticiden en bijensterfte wordt aangetoond. ZEMBLA sprak daarover met de Franse wetenschapper prof. Jean-Marc Bonmatin, verbonden aan de Universiteit van Orleans. Bonmatin: ‘Lange, gecompliceerde studies hebben uitgewezen dat pesticiden zoals imidacloprid voor bijen een probleem geven en dus heeft in Frankrijk de Minister van Landbouw besloten dat middel te verbieden.’

Geen Nederlands onderzoek:

In Nederland is het middel niet verboden. De belangrijkste adviseur van het Ministerie van Landbouw, bijenonderzoeker dr. T. Blacquiere van Plant Research International (PRI, onderdeel van de Wageningse Universiteit), maakt zich weinig zorgen over de pesticiden. In ZEMBLA zegt hij dat hij de invloed van pesticiden op bijen nooit heeft onderzocht. Volgens hem zijn er andere oorzaken van de bijensterfte: ‘Het komt door slechte imkers en door de varroamijt, een parasiet waar onze honingbij niet tegen is opgewassen.’

Imker K. van de Poel verloor tienduizenden bijen. De varroamijt is volgens hem niet de oorzaak, maar de pesticiden. Van de Poel: ‘Ik imker al vijftig jaar en ik ken een erkend expert bijenhouden, die het ook al jaren doet, ook zijn bijen zijn dood. Het is slecht vol te houden dat wij slechte imkers zijn.’

Aan het woord komen: Tjeerd Blacquière (Wageningen UR), Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht en adviseur Bijenstichting), Aat Rietveld (Ned. Bijenhouders Ver.), Romeé van der Zee (Nederlands Centrum Bijenonderzoek) imker K. van der Poel en Jaap Molenaar (Bijenstichting).