Fotogeheimen

De ‘header’ van onze site is een foto die ooit gemaakt is door de Google Earth foto-wagen die overal door de straten heeft gereden om foto’s te maken voor de Google Earth tool ‘streetview’. Als je die foto beter bekijkt zie je niet alleen ons tuincomplex maar ook een tweetal tuinders. Harry en Dirk. Als je op de foto klikt zie je ‘m wat groter en kun je hen zien.

Hier heb je de foto die ik heb uitvergroot van Harry.

En hier die van Dirk.

De foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt in de zomer van 2009. En zo zie je maar weer dat een foto toch een soort tijdsdocument is.

Zelf een artikel plaatsen?

Heb je een idee, een vraag, een plan, een ingeving of een opmerkelijk verhaal dat met de tuin te maken heeft dan kun je dat posten op post@overkroeten.nl om het op de site terug te kunnen zien.

Voeg er (eigen) foto’s, en/of illustraties bij om je verhaal te versterken. Bij overname van artikelen van anderen altijd de bronvermelding bijsluiten. Het kan zijn dat een opgestuurd artikel niet geplaatst wordt omdat het auteursrechtelijk beschermd is en er geen toestemming verkregen wordt, van de rechtmatig eigenaar, om het te mogen plaatsen.

De tuinen van Overkroeten

Sinds 1993 is het volkstuinencomplex Overkroeten in gebruik genomen door een groep Bredase tuinders die deel uit maken van de overkoepelende Bredase vereniging van volkstuinders, ‘de Bredase Amateur Tuinder’, kortweg BAT. Deze vereniging bestaat al sinds 1918. De leden van deze vereniging, die sinds 1993 op het complex Overkroeten aan het tuinieren zijn geslagen, komen voort uit een opgeheven volkstuinen complex ‘De Moskes’. Zij verhuisden toen van hun oude complex naar de kersverse nieuwbouwwijk Overkroeten waar de gemeente Breda een stuk grond beschikbaar stelde ter compensatie.

In de loop der jaren is het complex Overkroeten uitgegroeid tot wat het nu is. Na een periode van afnemende belangstelling begon de volkstuin, zo rond de eeuwwisseling, aan een periode van toenemende belangstelling waardoor nieuwe tuinders met nieuwe ideeën en inzichten tot onze vereniging toetraden. De ‘nieuwe’ tuinders richten zich vooral op de volkstuin uit onvrede met onze huidige, afstandelijke, voedselcultuur waarin pesticiden, groeistimulatoren en andere hulpmiddelen voor massaproductie ons verder van de natuur verwijderd hebben dan ooit.

De nieuwe generatie volkstuinders is vooral bezig met het telen van groente, aardappelen en fruit op een zo natuurlijk mogelijke weg. Van de oude generatie hebben we geleerd hoe je de grond, op zo’n tuin, moet bewerken en hoe je, met je eigen ideeën, tot het gewenste teeltresultaat komt. Samen vormen we nu een hechte groep hobby boeren die met grote passie op de tuinen van Overkroeten actief zijn. We leren elke dag nog van elkaar en om elkaar nog beter te begrijpen en te volgen is deze site opgezet.